دکتر ویدا احمدی( دانا کامران)

کیمیاگری و ادبیات

دکتر ویدا احمدی( دانا کامران)

کیمیاگری و ادبیات

دکتر ویدا احمدی( دانا کامران)

دکتر ویدا احمدی با نام قلمی
(دانا کامران)
پژوهشگر، نویسنده ،نمادشناس و روانکاو آثار ادبی و هنری , عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

عطار و صدرا در نورپاشان وجود

 

بررسی نمادشناسانه و روانکاوانه

"حکایت سیمرغ" منطق الطیرعطار و "تمثیل نور" اسفاراربعه ملاصدرا

نویسنده:دکتر ویدا احمدی(دانا کامران)


دریافت
حجم: 4.45 مگابایت

 

 

این مقاله درمجموعه مقالات نخستین کنگره جهانی ملاصدرا به دو زبان فارسی و انگلیسی به چاپ رسید.