دکتر ویدا احمدی( دانا کامران)

کیمیاگری و ادبیات

دکتر ویدا احمدی( دانا کامران)

کیمیاگری و ادبیات

دکتر ویدا احمدی( دانا کامران)

دکتر ویدا احمدی با نام قلمی
(دانا کامران)
پژوهشگر، نویسنده ،نمادشناس و روانکاو آثار ادبی و هنری , عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

کتاب های دکتر ویدا احمدی(دانا کامران)

 

ژرفکاوی منطق الطیر عطار

 

 

 

 

رویا بینان بیدار

 

 

 

 

 

از بند تا پرواز

 

 

 

 

 

تا روشنا

 

 

 

 

 

 

نظرات  (۱)

سلام استاد گرامی خانم دکتر ویدا احمدی

امیدوارم تندرست وشاد باشید

ارادت مند تان سرداری