دکتر ویدا احمدی( دانا کامران)

کیمیاگری و ادبیات

دکتر ویدا احمدی( دانا کامران)

کیمیاگری و ادبیات

دکتر ویدا احمدی( دانا کامران)

دکتر ویدا احمدی با نام قلمی
(دانا کامران)
پژوهشگر، نویسنده ،نمادشناس و روانکاو آثار ادبی و هنری , عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

سگ دوست داشتنی من

سگ دوست داشتنی من

خداوند تو را بسیار دوست دارد

ببین چشمهایت را چقدر زیبا سرمه کشیده است

پس پیداست که بسیار بسیار دوستت دارد

قرآن هم تو را دوست دارد 

از کلماتش پیداست

پیامبرمان و امامان مهربانمان هم تو را  بسیار دوست دارند 

از رفتارشان با تو پیداست

اینها همگی تو را بسیار بسیار دوست دارند

بسیار بیشتر از بسیاری از انسان ها

سخنی تامل برانگیز از آلفرد هیچکاک

 

وقتی کوچک بودم
فکر می کردم 
آدم ها چقدر بزرگند
 و ترس برم می داشت
بزرگ که شدم دیدم 
بعضی آدم ها چقدر کوچکند
و بیشتر ترسیدم.
آلفرد هیچکاک کارگردان مشهور ژانر وحشت

 

 

کتاب از بند تا پرواز

درباره روانکاوی زبان و معنا در منطق الطیر عطار

دریافت
حجم: 18.3 مگابایت

 


دریافت
مدت زمان: 24 ثانیه

 

اشاره من در این شعر به سه مرحله دانش کیمیاگری است برای تبدیل فلز پست به طلا یعنی:
سیاهی
سفیدی
سرخی
که مهمترین و زیباترین وجه چنین رویدادی زمانی است که وجود آدمی تبدیل به طلا شود.

پیش از این در همین سایت مکرر در این باره نوشته ام.

 

 


دریافت
مدت زمان: 15 ثانیه

سردار شهید قاسم سلیمانی

غریب

آب روان

نوح من

مثل تمام آینه ها راست منظری

ای از تبار باغ و شکوه صنوبری

ای سرخ آفتابی و ای سبز گلچکان

با لا بلند تر ز بلندای آسمان

اکسیر نام تو همه بودن من است

انگیزه ای برای غزل گفتن من است